Archiv autora: jah

Závěrečný účet obce Chrášťany 2012

Finanční hospodaření obce v roce 2012
Zastupitelstvo obce Chrášťany schválilo rozpočet pro rok 2012 dne 10.1.2012. Do doby schválení rozpočtu hospodařila obec v režimu rozpočtového provizoria.

Celý příspěvek

Rubriky: Úřední deska


Zápis ZO č. 2/2013

2) Poskytnutí příspěvku na vydání knihy„Zabráno pro SS“
3) Informace o opravě mostu a Kulturního domu v Černíkovicích

4) Informace starosty hasičů o připravovaných hasičských akcích v obci.
5) Směna pozemků v Benicích (it.Works CZ, s.r.o.)

Celý příspěvek

Rubriky: Zápisy OZ


Zápis ZO č.1/2013

2) Plán zastupitelstev na rok 2013
3) Zvolení zastupitele pro pořízení a jednání ÚP
4) Postup prací na projektu rybník BEJKOVEC
5) Informace o D3 – vyjádření obce
6) Závazné ukazatele rozpočtu

Celý příspěvek

Rubriky: Zápisy OZ


Pozvánka do knihovny

Pozvánka do knihovny v Chrášťanech
Celý příspěvek

Rubriky: Úřední deska


Zápis ZO č.9/2012

Zápis ZO č.9/2012

Celý příspěvek

Rubriky: Zápisy OZ


Zápis ZO č.8/2012

Zápis ZO č.8/2012

Celý příspěvek

Rubriky: Zápisy OZ


Zápis ZO č.7/2012

Zápis ZO č.7/2012
Celý příspěvek

Rubriky: Zápisy OZ


Zápis ZO č.6/2012

Zápis ZO č.6/2012
Celý příspěvek

Rubriky: Zápisy OZ


Zápis ZO č.5/2012

Zápis ZO č.5/2012
Celý příspěvek

Rubriky: Zápisy OZ


Zápis ZO č.4/2012

Zápis ZO č.2012
Celý příspěvek

Rubriky: Zápisy OZ


Zápis ZO č. 3/2012

2) Obnova cesty z Černíkovic na Chvojínek
3) Návrh na zřízení VB a uzavření smlouvy o sml. budoucí (ČEZ, Roubíčkovi)
4) Příspěvek na ČOV u č.p. 53 (H.Wanous)
5) Projektová dokumentace na výstavbu skladu a dřevníku u obec. domu v Chrášťanech+odkup pozemku

Celý příspěvek

Rubriky: Zápisy OZ


Zápis OZ č.2/2012

1.Volba ověřovatelů
2.Návrh uzavření Dodatku ke smlouvě o provedení díla (změna zhotovitele ÚP) Smlouva na zhotovení územního plánu byla uzavřena s Martinem Jirovským, Ing.arch.Ph.D, M.A.A.T., Převrátilská 33, Tábor, IČ 625 49 201.
Dne 14.03.2012 zaslal ing. Jirovský žádost o podpis Dodatku ke smlouvě o zhotovení ÚP, kde se mění právnická osoba na Atelier M.A.A.T., s.r.o., Převrátilská 330, Tábor, IČ 281 45 968.
3. Smlouva se společností WILLI BOHEMIA s.r.o., útulek pro opuštěná zvířata, Maršovice, IČ 267 74 429

Celý příspěvek

Rubriky: Zápisy OZ


Zápis OZ č.1/2012

1) Volba ověřovatelů
2) Plán hřiště – úprava návsi Chrášťany
3) Oprava sakrální stavby v Soběšovicích
4) Plán hasičských akcí
5) Plán obecních akcí

Celý příspěvek

Rubriky: Zápisy OZ