Úřední deska

Plán schůzí ZO na rok 2015

Plán schůzí ZO na rok 2015
Celý příspěvek

Rubriky: Články, Úřední deska


Volby do Zastupitelstva obce

Volby do Zastupitelstva obce Chrášťany

Celý příspěvek

Rubriky: Články, Úřední deska


Volby do Evropského parlamentu 2014

Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu

Celý příspěvek

Rubriky: Úřední deska


Oznámení o obnově katastrálního operátu

Oznámení o obnově katastrálního operátu přepracováním souboru geodetických informací do digitální podoby.

Celý příspěvek

Rubriky: Úřední deska


Výsledky voleb 2013

Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konaných dne 25. a 26. října 2013
Volební účast: 65 %

Celý příspěvek

Rubriky: Úřední deska


Závěrečný účet obce Chrášťany 2012

Finanční hospodaření obce v roce 2012
Zastupitelstvo obce Chrášťany schválilo rozpočet pro rok 2012 dne 10.1.2012. Do doby schválení rozpočtu hospodařila obec v režimu rozpočtového provizoria.

Celý příspěvek

Rubriky: Úřední deska


Zpráva o přezkoumání hospodaření obce

Zpráva o přezkoumání hospodaření obce v PDF:

Celý příspěvek

Rubriky: Úřední deska


Pozvánka do knihovny

Pozvánka do knihovny v Chrášťanech
Celý příspěvek

Rubriky: Úřední deska


Informace k úhradě poplatku za odpad 2013

Informace k úhradě poplatku za odpad dle Obecně závazné vyhlášky o odpadech č. 1/2012, která nabyla účinnosti dne 01.01.2013
Obecní úřad v Chrášťanech sděluje, že v roce 2013 se zvyšuje poplatek za odpad takto :
– 550 Kč za osobu s trvalým pobytem v obci / rok
– 550 Kč za rekreační objekt a za objekt s číslem popisným nebo evidenčním trvale neobydleným

Celý příspěvek

Rubriky: Úřední deska, Vyhlášky


Změna termínu zasedání zastupitelstva

Veřejné zasedání zastupitelstva obce se přesouvá ze 4.9.2012 na 18.9.2012

Rubriky: Úřední deska


Plán zasedání Obecního zastupitelstva v roce 2012

Plán zasedání Obecního zastupitelstva v Chrášťanech v roce 2012

Celý příspěvek

Rubriky: Úřední deska


Příprava územního plánu obce

Obec Chrášťany zpracovává v současné době územní plán obce.

Do návrhu tohoto územního plánu je možné nahlédnout v kanceláři Obecního úřadu (Chrášťany 34) v úředních hodinách, každý pátek od 18:00 do 20:00 hod.

Celý příspěvek

Rubriky: Úřední deska


Posuzování vlivů na životní prostředí – D3

Obecní úřad Chrášťany sděluje, že od 7.října 2011 je k nahlédnutí na Obecním úřadu v Chrášťanech dokument:
„Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů.“

Celý příspěvek

Rubriky: Úřední deska


Plán jednání na rok 2011

 
11. ledna 2011
8. března 2011
3. května 2011
28. června 2011
6. září 2011
1. listopadu 2011
13. prosince 2011
 
Zastupitelstva obce se konají v kanceláři OÚ Chrášťany a jsou veřejná.
Ing.Pavel Hruška v.r.
starosta

Rubriky: Úřední deska