Úřední deska

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA o vydání opatření obecné povahy

Obecní úřad Chrášťany u Benešova v souladu s ustanovením § 25 odst. 2 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje vydání Opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Střední Čechy

Celý příspěvek

Rubriky: Úřední deska


Změna termínu konání schůze Zastupitelstva obce Chrášťany

Dne 14.06.2016 zrušeno.
Nový termín – úterý dne 21.06.2016 od 19.00 hod.
 
Ing. Pavel Hruška, starosta

Rubriky: Úřední deska


Závěrečný účet obce za rok 2015

Ke stažení jsou zde k dispozici dokumenty k Závěrečnému účtu obce za rok 2015.

Celý příspěvek

Rubriky: Úřední deska


Změna termínu zasedání Zastupitelstva obce Chrášťany

Sdělení:
Zastupitelstvo obce Chrášťany bude zasedat v úterý dne 12.4.2016 od 19 hod.(místo plánovaného termínu 5.4.2016)
Ing. Pavel Hruška, starosta

Rubriky: Úřední deska


Oznámení společného jednání o návrhu územního plánu Chrášťany

Oznámení společného jednání o návrhu územního plánu Chrášťany a vyhodnocení vlivů na na udržitelný rozvoj území, které se bude konat ve velké zasedací místnosti MÚ Benešov v budově radnice A, Masarykovo náměstí 100, č. dveří 226 v pondělí 12.10.2015 od 8:30 hod.

Celý příspěvek

Rubriky: Úřední deska


Vyhláška o odpadech 2015

Rubriky: Úřední deska, Vyhlášky


Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí

Obec Chrášťany podle ustanovení § 45 odst. 2 zákona č. 256/2013 Sb. o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů, a na základě oznámení Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrálního pracoviště Benešov (dále jen „katastrální úřad“) č.j. OO-4/2014-201 oznamuje, že v budově Obecního úřadu Chrášťany, Chrášťany 34, 256 01 Chrášťany v období od 3.4. do 17.4. 2015, dne 3.4. a 17.4. 2015 od 13.00 do 15.00 hod., v úředních hodinách-pátek od 18.00 do 20.00, hod., bude vyložen k veřejnému nahlédnutí katastrální operát

Celý příspěvek

Rubriky: Úřední deska


Plán schůzí ZO na rok 2015

Plán schůzí ZO na rok 2015
Celý příspěvek

Rubriky: Články, Úřední deska


Volby do Zastupitelstva obce

Volby do Zastupitelstva obce Chrášťany

Celý příspěvek

Rubriky: Články, Úřední deska


Volby do Evropského parlamentu 2014

Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu

Celý příspěvek

Rubriky: Úřední deska


Oznámení o obnově katastrálního operátu

Oznámení o obnově katastrálního operátu přepracováním souboru geodetických informací do digitální podoby.

Celý příspěvek

Rubriky: Úřední deska


Výsledky voleb 2013

Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konaných dne 25. a 26. října 2013
Volební účast: 65 %

Celý příspěvek

Rubriky: Úřední deska


Závěrečný účet obce Chrášťany 2012

Finanční hospodaření obce v roce 2012
Zastupitelstvo obce Chrášťany schválilo rozpočet pro rok 2012 dne 10.1.2012. Do doby schválení rozpočtu hospodařila obec v režimu rozpočtového provizoria.

Celý příspěvek

Rubriky: Úřední deska


Zpráva o přezkoumání hospodaření obce

Zpráva o přezkoumání hospodaření obce v PDF:

Celý příspěvek

Rubriky: Úřední deska


Pozvánka do knihovny

Pozvánka do knihovny v Chrášťanech
Celý příspěvek

Rubriky: Úřední deska


Informace k úhradě poplatku za odpad 2013

Informace k úhradě poplatku za odpad dle Obecně závazné vyhlášky o odpadech č. 1/2012, která nabyla účinnosti dne 01.01.2013
Obecní úřad v Chrášťanech sděluje, že v roce 2013 se zvyšuje poplatek za odpad takto :
– 550 Kč za osobu s trvalým pobytem v obci / rok
– 550 Kč za rekreační objekt a za objekt s číslem popisným nebo evidenčním trvale neobydleným

Celý příspěvek

Rubriky: Úřední deska, Vyhlášky


Změna termínu zasedání zastupitelstva

Veřejné zasedání zastupitelstva obce se přesouvá ze 4.9.2012 na 18.9.2012

Rubriky: Úřední deska


Plán zasedání Obecního zastupitelstva v roce 2012

Plán zasedání Obecního zastupitelstva v Chrášťanech v roce 2012

Celý příspěvek

Rubriky: Úřední deska


Příprava územního plánu obce

Obec Chrášťany zpracovává v současné době územní plán obce.

Do návrhu tohoto územního plánu je možné nahlédnout v kanceláři Obecního úřadu (Chrášťany 34) v úředních hodinách, každý pátek od 18:00 do 20:00 hod.

Celý příspěvek

Rubriky: Úřední deska


Posuzování vlivů na životní prostředí – D3

Obecní úřad Chrášťany sděluje, že od 7.října 2011 je k nahlédnutí na Obecním úřadu v Chrášťanech dokument:
„Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů.“

Celý příspěvek

Rubriky: Úřední deska