Vyhlášky

Vyhláška o školském obvodu mateřské školy

Rubriky: Úřední deska, Vyhlášky


Vyhláška o školském obvodu základní školy

Rubriky: Úřední deska, Vyhlášky


Vyhláška o nočním klidu 2016

Rubriky: Úřední deska, Vyhlášky


Vyhláška o školském obvodu základní školy 2015

Rubriky: Vyhlášky, Zápisy OZ


Vyhláška o odpadech 2015

Rubriky: Úřední deska, Vyhlášky


Informace k úhradě poplatku za odpad 2013

Informace k úhradě poplatku za odpad dle Obecně závazné vyhlášky o odpadech č. 1/2012, která nabyla účinnosti dne 01.01.2013
Obecní úřad v Chrášťanech sděluje, že v roce 2013 se zvyšuje poplatek za odpad takto :
– 550 Kč za osobu s trvalým pobytem v obci / rok
– 550 Kč za rekreační objekt a za objekt s číslem popisným nebo evidenčním trvale neobydleným

Celý příspěvek

Rubriky: Úřední deska, Vyhlášky


Obecně závazná vyhláška č. 1/2012

Zastupitelstvo obce Chrášťany se na svém zasedání dne 04.12.2012 usnesením č. 8 sneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku

Celý příspěvek

Rubriky: Vyhlášky


Starší vyhlášky

 
Starší vyhlášky ke stažení v PDF:
Vyhlaska_200304_Odpady.pdfVyhlaska_200302_Odpady.pdfVyhlaska_2008_psi.pdf
  

Rubriky: Vyhlášky