Zápisy OZ

Zápisy zastupitelstva

Mimořádné zasedání zastupitelstva obce č. 1/2014

 
Mimořádné zasedání zastupitelstva obce č. 1/2014
ze dne 27.01.2014
Účast: Ing Hruška Pavel, Hrušková Jana, Hašková Miloslava, Papírníková Petra, Šubrt Zdeněk, Vilímek Jiří, Marie Šimáková
Jednání začalo v 19,00 hodin a bylo ukončeno v 20.10 hod.
Program:

Volba ověřovatelů
Návrh na schválení nejvýhodnější nabídky „Sanace boční hráze u mostu“  
Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku – „Oprava mostu Černíkovice“

1 ) Dle jednacího řádu byli ověřovateli […]

Rubriky: Zápisy OZ


Zápis č.8/2013

2) Výběrové řízení pro veřejnou zakázku – „Sanace boční hráze u mostu“
3) Rozpočtové opatření č. 05/2013
4) Schválení rozpočtu obce Chrášťany na rok 2014

Celý příspěvek

Rubriky: Zápisy OZ


Zápis č.7/2013

2) Návrh na prodej pozemku (manž. Patrasovi, Černíkovice)
3) Dotace od Ministerstva dopravy (povodně 2013) – žádost o prodloužení termínu na použití finančních prostředků z účelové neinvestiční dotace
4) Nájem vodní nádrže (ppč. v k.ú. Chrášťany u Bn od L. Svobody, Chrášťany
5) Opravy komunikací a mostů po povodních

Celý příspěvek

Rubriky: Zápisy OZ


Zápis č.6/2013

2) Žádost manželů Patrasových o prodej pozemku v Černíkovicích
3) Žádost o pronájem rybníku (ppč. 149/4) v Chrášťanech ( Bc. Houda, P.Kytýr)
4) Pronájem zemědělských pozemků v k.ú. Chrášťany u Benešova
5) Odkoupení zemědělských pozemků od Miroslava Stibůrka, N a Bezděkově 2005, Benešov

Celý příspěvek

Rubriky: Zápisy OZ


Zápis ZO č.5/2013

2) Návrh na odkoupení části pozemků – manž Hlaváčkovi, Chrášťany 18
3) Návrh na odkoupení pozemků od Jana Hlaváčka, Chrášťany 18
4) Rozpočtové opatření č. 03/2013
5) Návrh na směnu pozemků dle GP – Benice, firma It. Works CZ, s.r.o.

Celý příspěvek

Rubriky: Zápisy OZ


Zápis ZO č.4/2013

2) Schválení závěrečného účtu obce za rok 2012
3) Povodně 2013, informace o postupu oprav
4) Darovací smlouva Svazek obcí Týnecko (informační tabule)
5) Středočeský kraj – obdržení peněžního daru na povodňové škody

Celý příspěvek

Rubriky: Zápisy OZ


Zápis ZO č.3/2013

2) Projednání zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Chrášťany
3) Opatření k výsledku přezkoumání hospodaření obce
4) Rozpočtové opatření č. 02/2013
5) Povodně 2013

Celý příspěvek

Rubriky: Zápisy OZ


Zápis ZO č. 2/2013

2) Poskytnutí příspěvku na vydání knihy„Zabráno pro SS“
3) Informace o opravě mostu a Kulturního domu v Černíkovicích

4) Informace starosty hasičů o připravovaných hasičských akcích v obci.
5) Směna pozemků v Benicích (it.Works CZ, s.r.o.)

Celý příspěvek

Rubriky: Zápisy OZ


Zápis ZO č.1/2013

2) Plán zastupitelstev na rok 2013
3) Zvolení zastupitele pro pořízení a jednání ÚP
4) Postup prací na projektu rybník BEJKOVEC
5) Informace o D3 – vyjádření obce
6) Závazné ukazatele rozpočtu

Celý příspěvek

Rubriky: Zápisy OZ


Zápis ZO č.9/2012

Zápis ZO č.9/2012

Celý příspěvek

Rubriky: Zápisy OZ


Zápis ZO č.8/2012

Zápis ZO č.8/2012

Celý příspěvek

Rubriky: Zápisy OZ


Zápis ZO č.7/2012

Zápis ZO č.7/2012
Celý příspěvek

Rubriky: Zápisy OZ


Zápis ZO č.6/2012

Zápis ZO č.6/2012
Celý příspěvek

Rubriky: Zápisy OZ


Zápis ZO č.5/2012

Zápis ZO č.5/2012
Celý příspěvek

Rubriky: Zápisy OZ


Zápis ZO č.4/2012

Zápis ZO č.2012
Celý příspěvek

Rubriky: Zápisy OZ


Zápis ZO č. 3/2012

2) Obnova cesty z Černíkovic na Chvojínek
3) Návrh na zřízení VB a uzavření smlouvy o sml. budoucí (ČEZ, Roubíčkovi)
4) Příspěvek na ČOV u č.p. 53 (H.Wanous)
5) Projektová dokumentace na výstavbu skladu a dřevníku u obec. domu v Chrášťanech+odkup pozemku

Celý příspěvek

Rubriky: Zápisy OZ


Zápis OZ č.2/2012

1.Volba ověřovatelů
2.Návrh uzavření Dodatku ke smlouvě o provedení díla (změna zhotovitele ÚP) Smlouva na zhotovení územního plánu byla uzavřena s Martinem Jirovským, Ing.arch.Ph.D, M.A.A.T., Převrátilská 33, Tábor, IČ 625 49 201.
Dne 14.03.2012 zaslal ing. Jirovský žádost o podpis Dodatku ke smlouvě o zhotovení ÚP, kde se mění právnická osoba na Atelier M.A.A.T., s.r.o., Převrátilská 330, Tábor, IČ 281 45 968.
3. Smlouva se společností WILLI BOHEMIA s.r.o., útulek pro opuštěná zvířata, Maršovice, IČ 267 74 429

Celý příspěvek

Rubriky: Zápisy OZ


Zápis OZ č.1/2012

1) Volba ověřovatelů
2) Plán hřiště – úprava návsi Chrášťany
3) Oprava sakrální stavby v Soběšovicích
4) Plán hasičských akcí
5) Plán obecních akcí

Celý příspěvek

Rubriky: Zápisy OZ


Veřejné zasedání zastupitelstva obce č. 7/2011

1) Volba ověřovatelů zápisu
2) Schválení návrhu rozpočtu Obecní lesy Benešovska 2012
3) Návrh rozpočtu obce Chrášťany na rok 2012
4) Schválení rozpočtového provizoria na rok 2012
5) Rozpočtové opatření číslo 4 /2011

Celý příspěvek

Rubriky: Zápisy OZ


Veřejné zasedání zastupitelstva obce č. 6/2011

1) Volba ověřovatelů
2) Projednání projektu na realizaci výstavby rybníka v Soběšovicích
3) Žádost o příspěvek na ČOV – M.Hašek, Černíkovice
4) Dotační titul z FROMu

Celý příspěvek

Rubriky: Zápisy OZ