Zápisy OZ

Zápisy zastupitelstva

Zápis ZO č.4/2013

2) Schválení závěrečného účtu obce za rok 2012
3) Povodně 2013, informace o postupu oprav
4) Darovací smlouva Svazek obcí Týnecko (informační tabule)
5) Středočeský kraj – obdržení peněžního daru na povodňové škody

Celý příspěvek

Rubriky: Zápisy OZ


Zápis ZO č.3/2013

2) Projednání zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Chrášťany
3) Opatření k výsledku přezkoumání hospodaření obce
4) Rozpočtové opatření č. 02/2013
5) Povodně 2013

Celý příspěvek

Rubriky: Zápisy OZ


Zápis ZO č. 2/2013

2) Poskytnutí příspěvku na vydání knihy„Zabráno pro SS“
3) Informace o opravě mostu a Kulturního domu v Černíkovicích

4) Informace starosty hasičů o připravovaných hasičských akcích v obci.
5) Směna pozemků v Benicích (it.Works CZ, s.r.o.)

Celý příspěvek

Rubriky: Zápisy OZ


Zápis ZO č.1/2013

2) Plán zastupitelstev na rok 2013
3) Zvolení zastupitele pro pořízení a jednání ÚP
4) Postup prací na projektu rybník BEJKOVEC
5) Informace o D3 – vyjádření obce
6) Závazné ukazatele rozpočtu

Celý příspěvek

Rubriky: Zápisy OZ


Zápis ZO č.9/2012

Zápis ZO č.9/2012

Celý příspěvek

Rubriky: Zápisy OZ


Zápis ZO č.8/2012

Zápis ZO č.8/2012

Celý příspěvek

Rubriky: Zápisy OZ


Zápis ZO č.7/2012

Zápis ZO č.7/2012
Celý příspěvek

Rubriky: Zápisy OZ


Zápis ZO č.6/2012

Zápis ZO č.6/2012
Celý příspěvek

Rubriky: Zápisy OZ


Zápis ZO č.5/2012

Zápis ZO č.5/2012
Celý příspěvek

Rubriky: Zápisy OZ


Zápis ZO č.4/2012

Zápis ZO č.2012
Celý příspěvek

Rubriky: Zápisy OZ


Zápis ZO č. 3/2012

2) Obnova cesty z Černíkovic na Chvojínek
3) Návrh na zřízení VB a uzavření smlouvy o sml. budoucí (ČEZ, Roubíčkovi)
4) Příspěvek na ČOV u č.p. 53 (H.Wanous)
5) Projektová dokumentace na výstavbu skladu a dřevníku u obec. domu v Chrášťanech+odkup pozemku

Celý příspěvek

Rubriky: Zápisy OZ


Zápis OZ č.2/2012

1.Volba ověřovatelů
2.Návrh uzavření Dodatku ke smlouvě o provedení díla (změna zhotovitele ÚP) Smlouva na zhotovení územního plánu byla uzavřena s Martinem Jirovským, Ing.arch.Ph.D, M.A.A.T., Převrátilská 33, Tábor, IČ 625 49 201.
Dne 14.03.2012 zaslal ing. Jirovský žádost o podpis Dodatku ke smlouvě o zhotovení ÚP, kde se mění právnická osoba na Atelier M.A.A.T., s.r.o., Převrátilská 330, Tábor, IČ 281 45 968.
3. Smlouva se společností WILLI BOHEMIA s.r.o., útulek pro opuštěná zvířata, Maršovice, IČ 267 74 429

Celý příspěvek

Rubriky: Zápisy OZ


Zápis OZ č.1/2012

1) Volba ověřovatelů
2) Plán hřiště – úprava návsi Chrášťany
3) Oprava sakrální stavby v Soběšovicích
4) Plán hasičských akcí
5) Plán obecních akcí

Celý příspěvek

Rubriky: Zápisy OZ


Veřejné zasedání zastupitelstva obce č. 7/2011

1) Volba ověřovatelů zápisu
2) Schválení návrhu rozpočtu Obecní lesy Benešovska 2012
3) Návrh rozpočtu obce Chrášťany na rok 2012
4) Schválení rozpočtového provizoria na rok 2012
5) Rozpočtové opatření číslo 4 /2011

Celý příspěvek

Rubriky: Zápisy OZ


Veřejné zasedání zastupitelstva obce č. 6/2011

1) Volba ověřovatelů
2) Projednání projektu na realizaci výstavby rybníka v Soběšovicích
3) Žádost o příspěvek na ČOV – M.Hašek, Černíkovice
4) Dotační titul z FROMu

Celý příspěvek

Rubriky: Zápisy OZ


Veřejné zasedání zastupitelstva obce č. 5/2011

1) Volba ověřovatelů zápisu
2) Pronájem pozemku v Černíkovicích
3) Návrh na zřízení věcného břemene (ČEZ, Chrášťany)
4) Hřiště Černíkovice
5) Úprava veřejného prostranství u kontejneru

Celý příspěvek

Rubriky: Zápisy OZ


Veřejné zasedání zastupitelstva obce č. 4/2011

1) Volba ověřovatelů
2) Prodej pozemku manželům Jiřímu a Haně Vilímkovým, Chrášťany 46
3) Koupě pozemku v Černíkovicích od p. Haška Miroslava ml., Černíkovice 2
4) Koupě pozemků od Pozemkového fondu ČR
5) Zvýšení příspěvku na vybudování ČOV

Celý příspěvek

Rubriky: Zápisy OZ


Veřejné zasedání zastupitelstva obce č. 3/2011

1) Volba ověřovatelů
2) Výběrové řízení na zpracování územního plánu k.ú. Chrášťany u Benešova
3) Realizace sportovního hřiště na návsi v Chrášťanech
4) Odkoupení pozemku v osadě Černíkovice + záměr pronájmu (Patrasová)
5) Žádost o prodej pozemku pozemku v osadě Černíkovice (Hašek)

Celý příspěvek

Rubriky: Zápisy OZ


Veřejné zasedání zastupitelstva obce č. 2/2011

1) Volba ověřovatelů zápisu
2) Mikroregion Týnecko – schválení částky na managera svazku,schválení změny stanov
3) Mikroregion Týnecko – rozpočet na rok 2011
4) Rozšíření veřejného osvětlení v Soběšovicích
5) Nákup pozemku – komunikace v Chrášťanech

Celý příspěvek

Rubriky: Zápisy OZ


Veřejné zasedání zastupitelstva obce č. 1/2011

1) Volba ověřovatelů zápisu
2) Finanční kontrola z KÚ
3) Žádost o dotaci z programu Fond podpory dobrovolných hasičů
4) Žádost o dotaci z programu FROM Obnova venkova
5) Úprava mezd dle přílohy č. 1 k HNV 37/2003

Celý příspěvek

Rubriky: Zápisy OZ