SDH Chrášťany

Sbor dobrovolných hasičů Chrášťany vznikl v červnu v roce 2010. Dříve zde existoval, ale z různých důvodů v roce 1995 zanikl, a proto jsme se rozhodli znovu ho založit. Sbor měl při svém vzniku 36 členů, z nichž bylo 26 mužů a 10 žen. Do roka a do dne 2 členové odešli, ale naopak 7 nových přišlo a tak šlo dál a dál…
Na konci roku 2015 sbor eviduje 39 členů, z nichž je 25 mužů a 14 žen.
Kde máme rezervy a na čem bychom měli zapracovat, je práce s mládeží, neboť  členové pod 18 let tvoří mizivé procento – v současnosti máme pouze 5 takových.

Máme 2 soutěžní družstva:
Muži se účastní okrskových soutěží se střídavými výsledky a také jsme nakoukli do benešovské hasičské ligy, ale spíše na zkušenou.
Ženy se účastní okrskových soutěží se skvělými výkony ve všech disciplínách a rovněž naše děvčata nakoukla do benešovské ligy, kde ale vůbec neudělala ostudu a byla důstojnými soupeřkami všem ostatním.

Máme za sebou nespočet kulturních akcí. Mezi několikaleté patří populární fotbalový turnaj CIHELNA CUP, vánoční pingpongový turnaj ,,O krále zimní kapličky“, loučení s prázdninami, dětské dny a samozřejmě hasičské plesy, zábavy, atd.

Složení výboru je následující:

Starosta sboru Marcel KAŠPÁREK
Zástupce starosty Jindřich ŽIŽKA
Velitel sboru Jiří HRADIL
Zástupce velitele Vratislav BALCAR
Pokladník Hana VILÍMKOVÁ
Jednatel Lenka ZÍDKOVÁ
Strojník Petr ČERMÁK
Strojník zástupce Jan ŠTEFEK
Revizní komise Vendula BALCAROVÁ, Jitka VRŇÁKOVÁ
Mandátová komise Jiří VILÍMEK ml. – předseda, Tereza BALCAROVÁ, Tereza KAŠPÁRKOVÁ – členové
Preventista Petr URBANEC