Informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

1. Oficiální název
Obecní úřad Chrášťany
2. Důvod a způsob založení
3. Organizační struktura
Členové zastupitelstva:

1. Hruška Pavel, Ing. (Starosta obce)
2. Papírníková Petra , Mgr. (Zástupce starosty)
3. Vilímek Jiří
4. Pazderová Jiřina
5. Hruška Pavel ml., Ing.
6. Balcar Vratislav
7. Ludvík Miroslav
4. Kontaktní spojení
Adresa: Chrášťany 34
Benešov u Prahy
256 01
Úřední hodiny: Úterý 18:00 – 20:00
Telefon: 317 726 105
E-mail: ou@chrastany.cz
URL: www.chrastany.cz
5. Případné platby můžete poukázat:
0320086309/0800
6. IČO
00508357
7. DIČ
8. Rozpočet v tomto a předchozím roce:
–  viz ÚD
9. Žádosti o informace
– V úředních hodinách na Obecním úřadě (viz. bod 4)
– Telefon – 317 726 105
– Email: ou@chrastany.cz
10. Příjem žádostí a dalších podání
– viz. bod 9
11. Opravné prostředky
– viz. bod 9
12. Formuláře
– viz. bod 9
13. Návody pro řešení nejrůznějších životních situací
– připravuje se
14. Nejdůležitější předpisy
– viz. bod 9
15. Sazebník úhrad za poskytování informací
16. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.
17. Seznam organizací
18. Pověřenec
  • označení pověřence (jméno, příjmení):  Monika Pávová
  • kontaktní údaje na pověřence (e-mail): mppoverenec@centrum.cz