Mimořádné ZO Chrášťany č.3/2017

Obec Chrášťany 

Zasedání zastupitelstva obce č. 3/2017 

ze dne 02.05.2017

Účast: Ing. Hruška Pavel, Hrušková Jana, Vilímek Jiří, Zídková Lenka,

Petra Papírníková, Vratislav Balcar,

Omluven : Zdeněk Šubrt

Jednání začalo v 19:30 hodin a bylo ukončeno ve  20.15 hod.

Program:

 1. Volba ověřovatelů zápisu
 2. Návrh na schválení nejvýhodnější nabídky „Obnova povrchu místních komunikací“
 3. Dle jednacího řádu byli zvoleni ověřovateli zápisu: Vratislav Balcar, Jana Hrušková
 4. Výběrové řízení pro veřejnou zakázku „Obnova povrchu místních komunikací“

Hodnotící komise ve složení Ing. Pavel Hruška, Lenka Zídková, Jiří Vilímek otevřela dne 28.04. 2017  v 19.30 hod. v řádném termínu zaslané nabídky v počtu 3 ks – viz zápis

 1. LAROS, s.r.o. Nohy 1285, Benešov, IČO  49826415

Nabídka          2.808.205,44 Kč

 1. Proxima, s.r.o.           Křižíkova 2107, Benešov, IČO 46358960                                                   Nabídka            2.680.925,45 Kč
 2. BES s.r.o., Sukova 626, Benešov, IČO 43792553

Nabídka          2.633.379,10 Kč

Zastupitelstvo obce Chrášťany schvaluje závěry hodnotící komise, že vítěznou nabídkou s nejnižší nabídkovou cenou ve výši 2.633.379 Kč vč. DPH je uchazeč :

BES s.r.o., Sukova 626, Benešov, IČO 43792553

USNESENÍ č. 3/2017

 1. ZO souhlasí, aby se Vratislav Balcar a Jana Hrušková stali ověřovateli zápisu.

Hlasování: jednomyslně schváleno

 1. ZO schválilo uzavření smlouvy o dílo se společností BES s.r.o., Sukova 626, Benešov, IČO 43792553 na akci: „Obnova povrchu místních komunikací“
  za nejnižší nabídkovou cenu ve výši 2.633.379,10 Kč vč. DPH

OZ pověřuje starostu obce Ing. Pavla Hrušku jednáním s vítězným uchazečem
a uzavřením smlouvy o dílo na tuto  veřejnou zakázku.

Hlasování: jednomyslně schváleno

 

Zapsala:  Papírníková Petra

Ověřila:  Hrušková Jana, Vilímek Jiří

 

Vyvěšeno:  02.05.2017                                    vyvěšeno na úřední i elektronické desce:

Sejmuto:     17.05.2017

 

 

 

Příspěvek byl publikován v rubrice Zápisy OZ. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.