Návrh Územního plánu obce

Pořizovatel: MěÚ Benešov – odbor výstavby a územního plánování
Schvalující orgán: Zastupitelstvo obce Chrášťany
Zpracovatel: Martin Svoboda, Ateliér M.A.A.T. (Originální prezentace zde)

Zadání:

Průzkumy a rozbory:

Výkresy:

Fotodokumentace k ÚP: