Oznámení zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání

Dne 30.11.2016 podala Obec Chrášťany, IČO 508357, Chrášťany 34, 256 01 Chrášťany (dále jen „žadatel“) žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby „Revitalizace Tloskovského potoka, vodní nádrž Bejkovec“ na pozemcích parc. č. 712/1, 712/2, 713, 714, 718, 947/1, 2417/2, 2418 a 2502/2 v katastrálním území Chrášťany u Benešova. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.

Městský úřad Benešov, Odbor výstavby a územního plánování, jako stavební úřad příslušný podle §13 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), oznamuje podle § 87 odst. 2 stavebního zákona zahájení územního řízení a současně nařizuje k projednání žádosti veřejné ústní jednání na den

14.02.2017 (úterý) v 9:00 hodin se schůzkou pozvaných v kanceláři č. 228 MěÚ Benešov.

Celé oznámení v příloze zde.

 

Příspěvek byl publikován v rubrice Úřední deska. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.