Veřejná vyhláška o doručení písemnosti

Veřejná vyhláška o doručení písemnosti

Obec Chrášťany, jako místně příslušný orgán na úseku evidence obyvatel podle § 25 zákona číslo 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění oznamuje že:

Květoslava Šťáhlovská, nar. 27.06.1991 má na Obecním úřadě v Chrášťanech č.p. 34 uloženou zásilku k vyzvednutí. Tato písemnost je vedena pod číslem jednacím č.j. 321/216 (Usnesení o ustanovení opatrovníka).

Výše uvedenou písemnost je možné vyzvednout ve dnech od 14.11.2016 do 30.11.2016, v úředních hodinách v pátek od 18:00 hod. do 20:00 hod.

Vzhledem k tomu, že se jedná o osobu s neznámým pobytem nebo se jí nedaří doručovat, doručuje se písemnost veřejnou vyhláškou v souladu s ustanovením § 25 zákona číslo 500/2004 Sb., správní řád.

Podle ustanovení § 25 zákona číslo 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, se uvedená písemnost považuje za doručenou patnáctým dnem po vyvěšení.

otisk úředního razítka

Ing. Pavel Hruška v.r.

starosta

Příspěvek byl publikován v rubrice Úřední deska, Vyhlášky. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.