Zápis – Veřejné zasedání zastupitelstva obce č. 1/2015

Veřejné zasedání zastupitelstva obce č. 1/2015

ze dne 10.2.2015

Účast: Ing. Hruška Pavel, Hrušková Jana, Vilímek Jiří , Lenka Zídková, Petra Papírníková, Vratislav Balcar, Zdeněk Šubrt 

Host: Miroslav Ludvík

Jednání začalo v 19,00 hodin a bylo ukončeno ve 21,00 hod.

Program:

l. Navržení ověřovatelů zápisu
2. Návrh na zřízení služebnosti (ČEZ)
3. Projednání poskytnutí příspěvku MAS Posázaví
4. Projednání pořízení vrat do kulturního domu v Černíkovicích
5. Projednání zakoupení uniforem pro SDH
6. Projednání schválení zřizovací listiny pro SDH
7. Projednání požadavku vyčištění požární nádrže v Černíkovicích
_________________________________________________________________________

1. Dle jednacího řádu byli navrženi ověřovateli zápisu: Jana Hrušková, Lenka Zídková

2. ZO projednalo zřízení služebnosti vedení elektrické přípojky na pozemku 2504 v k.ú. Chrášťany u Benešova.

3. ZO projednalo poskytnutí příspěvku MAS Posázaví. Tento bod programu byl odložen
na příští jednání ZO.

4. ZO projednalo cenové nabídky na pořízení celodřevěných vrat do kulturního domu
Černíkovice. Bylo dohodnuto vyžádání nabídky na zhotovení vrat v kovovém rámu.

5. ZO projednalo zakoupení 8ks vycházkových uniforem pro SDH Chrášťany. Uniformy
budou SDH Chrášťany poskytnuty v podobě daru.

6. ZO projednalo schválení zřizovací listiny pro SDH Chrášťany.

7. ZO projednalo vyčištění požární nádrže na základě požadavku pana Miroslava Ludvíka v
Černíkovicích a pan Vilímek zajistí nabídky firem.

USNESENÍ č. 1/2015

1. Dle jednacího řádu byli zvoleni ověřovateli zápisu Jana Hrušková, Lenka Zídková

Hlasování: jednomyslně schváleno

2. ZO schválilo zřízení věcného břemena -služebnosti vedení elektrické přípojky na pozemku 2504 v k.ú. Chrášťany u Benešova a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene-služebnosti s fa. ČEZ Distribuce, a.s., Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, IČO: 24729035. Cena ze smlouvy 17.400,-Kč.

Hlasování: jednomyslně schváleno

4. ZO souhlasí s pořízením další cenové nabídka na pořízení celodřevěných vrat do
kulturního domu Černíkovice.

Hlasování: jednomyslně schváleno

5..ZO odsouhlasilo zakoupení 8ks vycházkových uniforem pro SDH Chrášťany. Uniformy
budou SDH Chrášťany poskytnuty v podobě daru.

Hlasování: jednomyslně schváleno

6. ZO schválilo zřizovací listinu pro SDH Chrášťany.

Hlasování: jednomyslně schváleno

Zapsala: Papírníková Petra
Ověřila: Jana Hrušková, Lenka Zídková

Vyvěšeno: 11.2.2015 vyvěšeno na úřední i elektronické desce:
Sejmuto: 27.2.2015

Příspěvek byl publikován v rubrice Zápisy OZ. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.