Záměr směny pozemků v Chrášťanech

30.11.-0001
00:00

Obec Chrášťany, se sídlem Chrášťany 34, 256 01 Benešov

IČO 005 08 357

 Záměr obce Chrášťany

směnit nemovitý majetek

Obec Chrášťany v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) zveřejňuje záměr směnit tyto pozemky:

Část pozemku parc. č. 2360 o výměře 19 m2 v k. ú. Chrášťany u Benešova ve vlastnictví obce Chrášťany, za část pozemku st. 20 o výměře 19 m2 v k. ú. Chrášťany u Benešova dle geometrického plánu č. 388-12/2017.

Důvodem směny pozemků je narovnání majetkových vztahů ohledně komunikace a oplocení u domu č.p. 22.

Bez doplatku.

Záměr bude zveřejněn na ůřední desce po dobu 15 dnů.

Získání informací k záměru, podání návrhů a připomínek je možné do 15 dnů od vyvěšení záměru na úřední desce na Obecním úřadě Chrášťany.

 

Ing. Pavel Hruška v.r.                                                      otisk úředního razítka

starosta

 

Vyvěšeno: 23.09.2017

Sejmuto:    09.10.2017

 

Příspěvek byl publikován v rubrice Kalendář akcí, Úřední deska. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.