Zápis – Veřejné zasedání zastupitelstva obce č. 4/2016

Obec Chrášťany
Veřejné zasedání zastupitelstva obce č. 4/2016
ze dne 06.09.2016

Účast: Ing. Hruška Pavel, Hrušková Jana, Vilímek Jiří, Zídková Lenka, Zdeněk Šubrt, Petra Papírníková, Vratislav Balcar

Jednání začalo v 19,00 hodin a bylo ukončeno ve 21,30 hod.

Program:

1. Navržení ověřovatelů zápisu
2. Návrh odkoupení pozemku v Chrášťanech (Eva Čečilová)
3. Záměr odkoupení pozemku v Soběšovicích (rybník Bejkovec)
4. Záměr odkoupení pozemku v Chrášťanech (M. Kůt)
5. Záměr odkoupení pozemku v Benicích (Miloslav Dráb)
6. Záměr odkoupení pozemku v Benicích ( Kalina)
7. Záměr směny pozemků v Chrášťanech (manž. Papírníkovi)
8. Záměr prodeje pozemku v Chrášťanech (Michal Mottl)
9. Požadavky na zastupitelstvo obce Chrášťany

______________________________________________________________

1. Dle jednacího řádu byli navrženi ověřovateli zápisu: Vilímek Jiří, Vratislav Balcar

2. Zastupitelstvo obce projednalo návrh na odkoupení části pozemku parc. č. 420 o výměře 25 m2 (dle geometrického plánu č. 354-11/2015 pozemek parc.č. 420/2) v k.ú. Chrášťany u Benešova od Evy Čečilové, Chrášťany 44 do vlastnictví obce, z důvodu vyřešení el. přípojek.
Kupní cena : 100 Kč/m2 + náklady převodu + daň z nabytí z nemovitých věcí

3. ZO projednalo návrh na odkoupení pozemku parc. č. 947/1 o výměře 745 m2 a část parcely parc. č. 946/2 v k.ú. Chrášťany u Benešova od spoluvlastníků Jaromíra Hájka, Na Rovni 831/32, Praha 6, Libuše Hochové, Semická 2026/14, Praha 4, Šárky Jelínkové, Pražská 365, Jevany a Hany Plechaté, Hráského 1936, z důvodu plánované akce „Rybník Bejkovec“.
Kupní cena 50 Kč/m2

4. ZO projednalo návrh na odkoupení pozemku st. 102 o výměře 3 m2 dle geometrického plánu č. 355-11/2015 v k.ú. Chrášťany u Benešova od Martina Kůta, Chrášťany 29, pro vybudování dešťové kanalizace
Kupní cena 50 Kč/m2

5. ZO projednalo návrh na odkoupení pozemku parc. č.721/10 o výměře 226 m2 , ostatní plocha, ostatní komunikace (dle geometrického plánu č. 277-10/2013) v  ú. Chrášťany u Benešova od Miloslava Drába, Václavice 84 – vypořádání komunikace
Kupní cena 50 Kč/m2

6. ZO projednalo návrh na odkoupení pozemku parc. č.721/5 o výměře 1175 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 721/7 o výměře 115m2 ostatní plocha, jiná plocha a parc. č. 721/8 o výměře 32 m2 , ostatní plocha, ostatní komunikace (dle geometrického plánu č. 277-10/2013) v  ú. Chrášťany u Benešova od pana Kaliny, Zelená 199, Netvořice – vypořádání komunikace
Kupní cena 50 Kč/m2

7. ZO projednalo návrh na směnu části pozemku parc. č. 419/19, zahrada, o výměře 200m2 (díl „d“) ve vlastnictví obce Chrášťany za díl „a“ z pozemku parc. č. 419/17 o  výměře 3m2 (dle geometrického plánu č. 370-7/2016) v   ú. Chrášťany u Benešova ve vlastnictví manželů Bc. Petry a Aleše Papírníkových, bytem Chrášťany 39
Doplatek za rozdíl ve výměře: 100 Kč/m2      +  náklady převodu

8. ZO projednalo návrh na prodej pozemku st. 124/4 o výměře 73m2 , zastavěná plocha a nádvoří, v ú. Chrášťany u Benešova ve vlastnictví  obce Chrášťany panu Michalu Mottlovi, bytem Nedvědovo náměstí 4, 140 00 Praha 4.

9. ZO projednalo požadavky na úpravu příjezdové cesty, úpravu zeleně a ořezání vzrostlých stromů v osadě Černíkovice za bývalým magistrátem pana Opršala.  Na požadavek bude písemně odpovězeno.

 

USNESENÍ č. 4/2016

1. Dle jednacího řádu byli zvoleni ověřovateli zápisu:  Vilímek Jiří, Vratislav Balcar

Hlasování: jednomyslně schváleno

2. ZO schválilo odkup části pozemku parc. č. 420 o výměře 25 m2 (dle geometrického plánu č. 354-11/2015 pozemek parc.č. 420/2) v k.ú. Chrášťany u Benešova od Evy Čečilové, Chrášťany 44 do vlastnictví obce, z důvodu vyřešení el. přípojek.
Kupní cena: 100 Kč/m2 + náklady převodu + daň z nabytí z nemovitých věcí

Hlasování: 5 pro, 1 proti a jeden se zdržel hlasování

3. ZO schválilo návrh na odkoupení pozemku parc. č. 947/1 o výměře 745 ma část parcely parc. č. 946/2 v k.ú. Chrášťany u Benešova od spoluvlastníků Jaromíra Hájka, Na Rovni 831/32, Praha 6, Libuše Hochové, Semická 2026/14, Praha 4, Šárky Jelínkové, Pražská 365, Jevany a Hany Plechaté, Hráského 1936, z důvodu plánované akce „Rybník Bejkovec“.
Kupní cena 50 Kč/m2

Hlasování: jednomyslně schváleno

4. ZO schválilo odkoupení pozemku st. 102 o výměře 3 m2 dle geometrického plánu č. 355-11/2015 v k.ú. Chrášťany u Benešova od Martina Kůta, pro vybudování dešťové kanalizace
Kupní cena 100 Kč/m2

Hlasování: jednomyslně schváleno

5. ZO schválilo návrh na odkoupení pozemku parc. č.721/10 o výměře 226 m, ostatní plocha, ostatní komunikace (dle geometrického plánu č. 277-10/2013) v  ú. Chrášťany u Benešova od Miloslava Drába, Václavice 84 – vypořádání komunikace
Kupní cena 50 Kč/m2 (jedná se o cenu obvyklou za výkup pozemků pod komunikací).

Hlasování: jednomyslně schváleno

6. ZO schválilo návrh na odkoupení pozemku parc. č.721/5 o výměře   1175 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 721/7 o výměře 115m2 ostatní plocha, jiná plocha a parc. č. 721/8 o výměře 32 m2 , ostatní plocha, ostatní komunikace (dle geometrického plánu č. 277-10/2013) v  ú. Chrášťany u Benešova od pana Kaliny, Zelená 199, Netvořice – vypořádání komunikace
Kupní cena 50 Kč/m2 (jedná se o cenu obvyklou za výkup pozemků pod komunikací).

Hlasování: jednomyslně schváleno

7. ZO odložilo projednání   návrhu  na směnu části pozemku parc. č. 419/19, zahrada, o výměře 200m(díl „d“) ve vlastnictví obce Chrášťany za díl „a“ z pozemku parc. č. 419/17            o  výměře 3m2 (dle geometrického plánu č. 370-7/2016) v   ú. Chrášťany u Benešova ve vlastnictví manželů Bc. Petry a Aleše Papírníkových, bytem Chrášťany 39.  Záměr prodeje bude zveřejněn na úřední desce od 7.9.2016 do 23.9.2016.
Doplatek za rozdíl ve výměře: 100 Kč/m2      +  náklady převodu

Hlasování: jednomyslně schváleno

8. ZO schválilo návrh na prodej pozemku st. 124/4 o výměře 73m2, zastavěná plocha a nádvoří, v   ú. Chrášťany u Benešova ve vlastnictví  obce Chrášťany panu Michalu Mottlovi, bytem Nedvědovo náměstí 4, 140 00 Praha 4. Záměr prodeje bude zveřejněn na úřední desce od 7.9.2016 do 23.9.2016.
Kupní cena 200 Kč/ m2.

Hlasování: jednomyslně schváleno

 

Zapsala:  Papírníková Petra
Ověřil:  Vilímek Jiří, Vratislav Balcar

Příspěvek byl publikován v rubrice Zápisy OZ. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.