Zápis – Veřejné zasedání zastupitelstva obce č. 4/2015

Veřejné zasedání zastupitelstva obce č. 4/2015

ze dne 08. 09. 2015

Účast: Ing. Hruška Pavel, Hrušková Jana, Vilímek Jiří, Zídková Lenka,
Zdeněk Šubrt, Petra Papírníková
Omluven: Vratislav Balcar
Host: Miroslav Ludvík

Jednání začalo v 19,00 hodin a bylo ukončeno ve 21,15hod.

Program:

l. Navržení ověřovatelů zápisu
2. Návrh na uzavření Pachtovní smlouvy (Hašek, ml., Černíkovicích, zem. poz.)
3. Projednání vyjádření k obousměrné objízdné trase z důvodu uzávěrky silnice č. II/105 a
silnice č. II/114 v obci Neveklov
4. Navržení odměny pro knihovnici – Jitka Kratochvílová
5. Projednávání územního plánu
6. Dar od Honebního společenstva Chrášťany ve výši 20.000,-Kč

_________________________________________________________________________

1. Dle jednacího řádu byli navrženi ověřovateli zápisu: Jana Hrušková a Lenka Zídková

2. ZO projednalo uzavření Pachtovní smlouvy pro Miroslava Haška, Černíkovice 2, na pacht zemědělských pozemků parc. č. 2009/1 o výměře 4,06 ha, parc. č. 1961 o výměře 0,14ha, parc. č. 1996 o výměře 4,2 v k. ú. Chrášťany u Benešova po digitalizaci pozemků.
Pachtovné na 2.700 Kč/ha/rok, tj. za 4,20 ha celkem 11.340 Kč ročně
Na dobu určitou, od 1.10.2015 do 30.09.2018.

3. ZO projednalo navrženou obousměrnou objízdnou trasu přes katastrální území Chrášťany z důvodu uzávěrky silnice č. II/105 a silnice č. II/114 v Neveklově za účelem její opravy.

4. ZO projednalo návrh měsíční odměny pro novou knihovnici Jitku Kratochvílovou, Chrášťany 3. Odměna 1.200,-Kč bude řešena formou měsíční odměny za obstarávání knihovny a úklid kanceláře obce.

5. ZO souhlasí s nevrženou schůzkou ohledně projednávání územního plánu. Schůzka se bude konat dne 7.10.2015 v 8,30hod a proběhne na MěÚ v Benešově za účasti dotčených státních orgánů.

6. ZO projednalo přijetím daru od Honebního společenstva Chrášťany.

USNESENÍ č. 4/2015

1. Dle jednacího řádu byli zvoleni ověřovateli zápisu Jana Hrušková a Lenka Zídková

Hlasování: jednomyslně schváleno

2. ZO schválilo uzavření Pachtovní smlouvy pro Miroslava Haška, Černíkovice 2, na pacht zemědělských pozemků parc. č. 2009/1 o výměře 4,06 ha, parc. č. 1961 o výměře 0,14ha, parc. č. 1996 o výměře 4,2 v k. ú. Chrášťany u Benešova po digitalizaci pozemků.
Pachtovné na 2.700 Kč/ha/rok, tj. za 4,20 ha celkem 11.340 Kč ročně na dobu určitou, od 1.10.2015 do 30.09.2018.

Hlasování: jednomyslně schváleno

3. ZO s nevrženou objízdnou trasou nesouhlasí z důvodu velké hlukové zátěže a nadměrného provozu. V obcích Chrášťany, Benice a Soběšovice nejsou chodníky a realizace navržené trasy by tak byla pro místní občany velmi nebezpečná. Dalším důvodem nesouhlasu jsou mosty přes které je objízdná trasa vedena. Tyto mosty mají omezenou nosnost.

Hlasování: jednomyslně schváleno

4. ZO schválilo měsíční odměnu ve výši 1.200,-Kč pro novou knihovnici Jitku Kratochvílovou za vedení knihovny a úklid kanceláří.

Hlasování: jednomyslně schváleno

6. ZO souhlasí s přijetím daru od Honebního společenstva Chrášťany. Bude sepsána darovací smlouva.

Hlasování: jednomyslně schváleno

Zapsala: Papírníková Petra
Ověřila: Jana Hrušková, Lenka Zídková

Vyvěšeno: 08.09.2015 vyvěšeno na úřední i elektronické desce:
Sejmuto: 25.09.2015

Příspěvek byl publikován v rubrice Zápisy OZ. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.