Zápis – Veřejné zasedání zastupitelstva obce č. 7/2015

Veřejné zasedání zastupitelstva obce č. 7/2015

ze dne 29.12.2015

Účast: Ing. Hruška Pavel, Hrušková Jana, Vilímek Jiří, Zídková Lenka, Zdeněk Šubrt, Petra Papírníková, Vratislav Balcar

Jednání začalo v 19,00 hodin a bylo ukončeno ve 20,00 hod.
Program:

l. Navržení ověřovatelů zápisu
2. Schválení rozpočtu na rok 2016
3. Rozpočtové opatření č. 3
4. Rozpočtový výhled na rok 2016-2017
_________________________________________________________________________
1. Dle jednacího řádu byli navrženi ověřovateli zápisu: Zídková Lenka, Vratislav Balcar
2. OZ projednalo rozpočet na rok 2016 dle předloženého návrhu. Starosta obce v rámci schvalování rozpočtu obce Chrášťany na rok 2016 uvedl, že po dobu vyvěšení návrhu rozpočtu nebylo ze strany občanů žádných připomínek. Ze strany zastupitelů nebyla rovněž vznesena žádná připomínka. Z těchto důvodů dal starosta obce hlasovat o schválení rozpočtu obce na rok 2016. Zastupitelé obce schválili rozpočet Obce na rok 2016 v závazném paragrafovém třídění jako rozpočet schodkový, kdy příjmy jsou 6.223.110,-Kč Kč a výdaje jsou 8.136.083,- Kč, schodek 1.911.973,-Kč (bude hrazen z rezervy minulých let).
3. ZO projednalo rozpočtové opatření č. 3. dle přílohy.

4. ZO projednalo rozpočtový výhled na období r. 2016-2017 dle přílohy
USNESENÍ č. 7/2015
1. Dle jednacího řádu byli zvoleni ověřovateli zápisu: Zídková Lenka, Vratislav Balcar

Hlasování: jednomyslně schváleno

2. ZO schválilo rozpočet na rok 2016 dle předloženého návrhu.

Hlasování: jednomyslně schváleno
3. ZO schválilo rozpočtové opatření č.3 dle přílohy.

Hlasování: jednomyslně schváleno

4. ZO schválilo rozpočtový výhled na období r. 2016-2017  dle přílohy.

Hlasování: jednomyslně schváleno

Zapsala: Papírníková Petra
Ověřila: Zídková Lenka, Vratislav Balcar
Vyvěšeno: 29.12.2015 vyvěšeno na úřední i elektronické desce:
Sejmuto: 14.01.2016

Příspěvek byl publikován v rubrice Zápisy OZ. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.