Zápis – Veřejné zasedání zastupitelstva obce č. 7/2016

Obec Chrášťany
Veřejné zasedání zastupitelstva obce č. 7/2016
ze dne 20.12.2016

Účast: Ing. Hruška Pavel, Hrušková Jana, Vilímek Jiří, Zídková Lenka, Petra Papírníková
Omluveni: Zdeněk Šubrt, Vratislav Balcar

Jednání začalo v 19,00 hodin a bylo ukončeno ve 19,30 hod.

Program:
1. Navržení ověřovatelů zápisu
2. Návrh na uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti (ČEZ Distribuce a.s.)


1. Dle jednacího řádu byli navrženi ověřovateli zápisu: Jana Hrušková, Jiří Vilímek

2. ZO projednalo předloženou smlouvu o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu právu provést stavbu od společnosti ČEZ Distribuce
a.s., Teplická 874/8, Děčín, IČO 24729035.
Jedná se o rekonstrukci venkovního vedení NN do kabelového vedení v délce 436 bm (viz zákres v příloze) v pozemcích parc. č. 2359/6, 2387/1, 2504 v k.ú. Chrášťany u Benešova ve vlastnictví obce Chrášťany. Jelikož se jedná o poměrně dlouhou trasu a vzhledem k zájmu obce, provést tuto rekonstrukci kabelovým vedením, odsouhlasilo ZO snížení ceny za služebnost na této stavbě na částku 100,- Kč/bm. Celková cena by činila 43.600,- Kč.

USNESENÍ č. 7/2016

1. Dle jednacího řádu byli zvoleni ověřovateli zápisu: Jana Hrušková, Vilímek Jiří,

2. ZO schválilo uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu právu provést stavbu v předloženém znění se společností ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín, IČO 24729035 na pozemcích parc. č. 2359/6, parc. č. 2387/1 a parc. č. 2504 v k.ú. Chrášťany u Benešova ve vlastnictví obce Chrášťany pro překládku vedení NN.
Cena 43.600,- Kč

Hlasování: jednomyslně schváleno

Zapsala:  Papírníková Petra
Ověřil:  Vilímek Jiří, Jana Hrušková

 

Vyvěšeno: 22.12.2016                                     vyvěšeno na úřední i elektronické desce:
Sejmuto:    08.01.2017

Příspěvek byl publikován v rubrice Zápisy OZ. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.