Zápis – Mimořádné zasedání zastupitelstva obce č. 8/2016

Obec Chrášťany
Mimořádné zasedání zastupitelstva obce č. 8/2016
ze dne 30.12.2016

 
Účast: Ing. Hruška Pavel, Hrušková Jana, Vilímek Jiří, Zídková Lenka, Petra Papírníková, Vratislav Balcar
Omluven: Zdeněk Šubrt

Jednání začalo v 18,00 hodin a bylo ukončeno ve 20,00 hod.

Program:
1. Navržení ověřovatelů zápisu
2. Schválení rozpočtu na rok 2017
3. Žádost o příspěvek na ČOV
4. Rozpočtové opatření č. 4
5. Rozpočtový výhled Týnecko – svazek obcí na rok 2018-219
6. Návrh rozpočtu DSO Obecní lesy Benešovska na rok 2017.
7. Rozpočtové provizorium na rok 2017 – Dobrovolný svazek obcí BENE-BUS
8. Návrh rozpočtového opatření č.5 ke SR na rok 2016 DSO OLB
9. Užívání obecních pozemků po digitalizaci
10. Schůze ZO na rok 2017


1. Dle jednacího řádu byli navrženi ověřovateli zápisu: Jana Hrušková, Vratislav Balcar

2. OZ projednalo rozpočet na rok 2017 dle předloženého návrhu. Starosta obce v rámci schvalování rozpočtu obce Chrášťany na rok 2017 uvedl, že po dobu vyvěšení návrhu rozpočtu nebylo ze strany občanů žádných připomínek. Ze strany zastupitelů nebyla rovněž vznesena žádná připomínka. Z těchto důvodů dal starosta obce hlasovat o schválení rozpočtu obce na rok 2017. Zastupitelé obce schválili rozpočet Obce  na rok 2017 v závazném paragrafovém třídění jako rozpočet vyrovnaný. Příjmy a výdaje jsou stanoveny na částku 3.630.400,-Kč.

3. ZO projednalo žádost o příspěvek na ČOV pro rodinný dům č.p. 36 v Chrášťanech Kateřiny Maškové a Petra Rejna.

4. ZO projednalo rozpočtové opatření č. 4 – konečná úprava rozpočtu.

5. ZO bere na vědomí rozpočtový výhled Týnecko – svazek obcí na rok 2018-2019

6. ZO bere na vědomí návrh rozpočtu DSO Obecní lesy Benešovska na rok 2017.

7. ZO bere na vědomí rozpočtové provizorium na rok 2017 – Dobrovolný svazek obcí BENE-BUS

8. ZO bere na vědomí návrh rozpočtového opatření č.5 ke SR na rok 2016 DSO Obecní lesy Benešovska.

9. Po zplatnění digitalizace katastrální mapy v kat. území Chrášťany u Benešova v roce 2015 bylo potvrzeno naše zjištění, že v mnoha případech jsou užívány obecní pozemky neoprávněně.

10. ZO se dohodlo na termínech chůzí ZO na rok 2017 v termínech: 21.2., 11.4., 20.6., 5.9., 28.11., 19.12.2017.

USNESENÍ č. 8/2015

1. Dle jednacího řádu byli zvoleni ověřovateli zápisu:  Jan Hrušková, Vratislav Balcar

      Hlasování: jednomyslně schváleno

2. ZO schválilo rozpočet na rok 2017 dle předloženého návrhu.

       Hlasování: jednomyslně schváleno

3. ZO schválilo příspěvek na ČOV pro  rodinný dům č.p. 36 v Chrášťanech Kateřiny Maškové a Petra Rejna ve výši 20.000,-Kč.  Částka jim bude zaslána na jimi uvedený účet do 30.1.2017.

        Hlasování: jednomyslně schváleno

4. ZO schválilo rozpočtové opatření č.4 – konečná úprava rozpočtu.

       Hlasování: jednomyslně schváleno

9. ZO odsouhlasilo jednotlivé projednávání neoprávněného užívání obecních pozemků, který bylo potvrzeno po digitalizaci katastrální mapy v 2015.

      Hlasování: jednomyslně schváleno

Zapsala:  Papírníková Petra
Ověřila:  Jana Hrušková, Vratislav Balcar

Vyvěšeno: 30.12.2016                                     vyvěšeno na úřední i elektronické desce: 
Sejmuto:    15.01.2017

 

Příspěvek byl publikován v rubrice Zápisy OZ. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.