Zápis z ustavujícícho zastupitelstva obce č.7/2014

Obec Chrášťany

 

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce č. 7/2014

ze dne 04.11.2014

Účast: Ing. Hruška Pavel, Hrušková Jana, Papírníková Petra, Vilímek Jiří, Zídková Lenka,

           Balcar Vratislav

Omluven : Zdeněk Šubrt z důvodu nemoci

Hosté : Ludvík Miroslav, Černíkovice

Jednání začalo v 19,00 hodin a bylo ukončeno ve 20,20 hod. 

Program:

 • Volba ověřovatelů zápisu
 • Seznámení s výsledky voleb konaných dne 10. a 11. října 2014 + Volba starosty, zástupce a předsedů komisí
 • Sestavení komisí
 • Slib členů
 • Územní plán
 • Řešení vymáhání poplatků za odpad
 • Stanovení měsíčních odměn pro členy ZO
 • Rozpočtové opatření č. 04/2014
 1. Dle jednacího řádu byli navrženi ověřovateli zápisu Jiří Vilímek a Lenka Zídková
 2. Návrh na starostu – na starostu byl navržen ing. Pavel Hruška

   Návrh na místostarostu – na místostarostu byla navržena paní Petra Papírníková

 1. Finanční výbor: Lenka Zídková – předseda, Vratislav Balcar, Hana Vilímková

   Kontrolní výbor: Jiří Vilímek – předseda, Zdeněk Šubrt, Jana Hrušková

 1. Slib členů obecního zastupitelstva
 2. Byl projednán návrh územního plánu. Jelikož neodpovídá požadavkům zastupitelstva obce, bude svolána veřejná schůze, kde budou přijímány požadavky obyvatel obcí dotčených návrhem územního plánu.    
 3. Občanům, kteří nemají zaplacen poplatek za odpad za rok 2014, bude zaslán dopis se složenkou.
 4. Nařízením vlády č. 459/2013 ze dne 18.12.2013, kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce člena zastupitelstva obce, byly stanoveny odměny dle přílohy č.1 pro neuvolněné členy – viz příloha.
 5. OZ projednalo rozpočtové opatření č. 04/2014 dle přílohy

 

U s n e s e n í  č.  7 /2014

 

 1. OZ schvaluje, aby se Jiří Vilímek a Lenka Zídková stali ověřovateli zápisu.

                                                                                  Hlasování: jednomyslně schváleno

 1. Tajným hlasováním byli zvoleni:

   starosta: Ing. Pavel Hruška

   místostarostka: Petra Papírníková

                                                                                 Hlasování: jednomyslně schváleno

 1. předseda finančního výboru: Lenka Zídková

   předseda kontrolního výboru: Jiří Vilímek

   Finanční výbor: Lenka Zídková – předseda, Vratislav Balcar, Hana Vilímková

   Kontrolní výbor: Jiří Vilímek – předseda, Zdeněk Šubrt, Jana Hrušková

                                                                                    Hlasování: jednomyslně schváleno

 1. Byl proveden slib členů obecního zastupitelstva a stvrzen podpisem.

Schválen počet zaměstnanců: hospodář, pokladní

Hlasování: jednomyslně schváleno

 1. ZO projednalo a schvalilo návrh na odměny neuvolněných členů zastupitelstva obce Chrášťany dle přílohy č.1 nařízení vlády č.459/2013 Sb.

Hlasování: jednomyslně schváleno

 1. OZ schválilo rozpočtové opatření č. 04/2014 dle přílohy

Hlasování: jednomyslně schváleno

 

Zapsala: Papírníková Petra

Ověřili: Lenka Zídková, Jiří Vilímek

 

Vyvěšeno: 04.11.2014                                          vyvěšeno na úřední i elektronické desce:

Sejmuto: 20.11.2014

Příspěvek byl publikován v rubrice Články. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.