Zápis z výroční porady SDH Chrášťany

Zápis z výroční porady SDH Chrášťany

Téma porady:             Výroční porada, zhodnocení roku 2014 a výhled do roku 2015

 Zahájení:                    13.12.2013 v 19,00h

Zahájení přítomno:     28 osob

 Poradu zahájil starosta SDH Chrášťany, který poté:

  • Přednesl zprávu o činnosti SDH Chrášťany v roce 2014, kdy informoval o:
    1. celkovém počtu členů na konci roku 2014;
    2. ukončení členství dvou členů na jejich vlastní žádost v průběhu roku 2014;
    3. ukončení členství dalších tří členů k 1.1.2015;
    4. celkovém počtu členů SDH k 1.1.2015 – SDH Chrášťany bude mít 39členů;
    5. činnostech, které SDH pořádalo, nebo se jich zúčastnilo
      1. porada okrsku (Leden)
      2. Hasičský ples SDH Chrášťany (Březen)
  • Okrsková soutěž hasičského sportu (Květen)
  1. Soutěž hasičského sportu k výročí založení SDH Krusičany (Červen)
  2. Fotbalový turnaj (Červenec)
  3. Dětský den (Srpen)
  • Výlet do moravského sklípku (Říjen)
  • Průběžná účast členů SDH na brigádách pořádaných obcí Chrášťany
  • Informoval o nutnosti absolvovat pravidelné školení pro:
    1. Dva strojníky SDH
    2. Velitele SDH
    3. Dva členy revizní komise
    4. Pokladníka
  • Přednesl Zásady hospodaření pro rok 2015, které byly jednohlasně schváleny.

 Velitel SDH Chrášťany v roce 2014:

  • Zhodnotil účast členů SDH na akcích pořádaných v průběhu roku 2014
  • Poděkoval všem členům za účast a za podporu účastníků v soutěžích
  • Vyjmenoval soutěže, jichž se naše SDH účastnilo a výsledky, jichž jsme dosáhli
    1. Okrsková soutěž
      1. Muži 5. místo
      2. Ženy 2. místo, z toho děvčata získala první tři místa v disciplíně 100m
    2. Soutěž k výročí založení SDH Krusičany
      1. Muži ?? místo
      2. Ženy 1. Místo

 Slovo dostala pokladník SDH, která informovala o stavu pokladny SDH Chrášťany a o výdajích a příjmech v roce 2014

Členky revizní komise přečetly Zprávu revizní komise, kde byl zhodnocen stav hospodaření SDH a stav pokladny. Dále poskytly informace o pravidelných kontrolách hospodaření, které v průběhu roku 2014 vykonaly. Výsledky, tedy Zpráva revizní komise byla přítomnými schválena jednohlasně.

 Byly vykonány volby výboru a dalších funkcí SDH Chrášťany, kde došlo na základě rozhodnutí přítomných členů sboru ke změně na pozici velitele, předsedkyně revizní komise a jmenování jednatelky SDH Chrášťany, obsazení ostatních funkcí zůstalo beze změn. Hlasování vedly členky mandátové komise a potvrdil předseda mandátové komise SDH Chrášťany. Funkce preventisty zatím obsazena nebyla, volba na tuto funkci bude provedena v průběhu roku 2015.

 Při volbách bylo schváleno přítomnými, že další zápisy z porad bude provádět jednatelka sboru.

 V následující diskuzi byly předneseny tyto návrhy a bylo o nich hlasováno:

  • Návrh, aby před celosborovými poradami byly svolávány porady výboru, na kterých se tyto „velké“ porady připraví – schváleno jednohlasně
  • Návrh na uspořádání ochotnického vystoupení pro děti v období ledna až února 2015 – schváleno většinou
  • Návrh starosty obce na brigádu, úpravu nádržky po promrznutí podloží – schváleno většinou
  • Návrh starosty obce na zorganizování opravy stříkačky „osmičky“ nyní umístěné v Černíkovicích – schváleno většinou

 Starosta SDH Chrášťany dodatečně informoval o dohodě organizátorů silvestrovského ping pongového turnaje, že nadále nebudou tento turnaj organizovat pod záštitou SDH Chrášťany.

 Starosta SDH Chrášťany shrnul plánované akce na rok 2014:

  • Účast na okrskové soutěži
  • Sběr šrotu – duben, květen
  • Brigády pro obec
  • Společenské a kulturní akce

Plán akcí byl schválen jednohlasně.

 Závěrem starosta SDH připomněl členům uhradit členské příspěvky.

Ukončení porady:       13.2.2013 v 22.00h

Celkem účastno:         28 osob                                             

Zápis provedl:             Jiří Hradil, člen SDH Chrášťany

Příspěvek byl publikován v rubrice Hasiči, Zápisy SDH. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.