Zápis z výroční porady SDH Chrášťany 2013

V Chrášťanech 6.12.2013 

Zápis z výroční porady SDH Chrášťany

Téma porady:             Výroční porada, zhodnocení roku 2013 a výhled do roku 2014

Zahájení:                    6.12.2013 v 19,30h

Zahájení přítomno:     23 osob

Poradu zahájil starosta SDH Chrášťany Marcel Kašpárek, který poté:

  1. Přednesl návrhy a nominace na pozice ve výboru SDH Chrášťany a nominace na další funkce SDH, po které proběhlo hlasování. Obsazení funkcí zůstává stejné jako v roce 2013 – všichni účastníci porady hlasovali pro, nikdo se nezdržel ani nebyl proti.
  2. Informoval o akcích a činnostech pořádaných SDH Chrášťany
  3.  Informoval o činnostech, které nepořádalo naše SDH, ale členová SDH se jich účastnili
  4. Informoval o turnaji ve stolním tenise, který by se měl konat 28.12.2013 v sále OÚ Chrášťany
  5. Předal slovo veliteli SDH Chrášťany, Petrovi Ptáčníkovi

Velitel SDH Chrášťany Petr Ptáčník:

  1. Zhodnotil účast členů SDH na akcích pořádaných v průběhu roku 2013
  2. Poděkoval všem členům za účast a za podporu účastníků v soutěžích
  3.  Vyjmenoval soutěže, jichž se naše SDH účastnilo a výsledky, jichž jsme dosáhli
    1. Okrsková soutěž ve Václavicích
      1. Muži 5. místo
      2. Ženy 2. místo, z toho děvčata získala první tři místa                                                                      v disciplíně 100m
    2. Benešovská hasičská liga s Ferdinandem (BHL) ve Střezimíři
      1. Muži 19. místo
      2. Ženy 9. místo
    3. BHL v Chářovicích
      1. Muži 21. Místo
      2. Ženy 12. Místo
    4. BHL v Bystřici
      1.  Muži 19. Místo
      2. Ženy 13. Místo
  4. Informoval o celkovém výsledku SDH v BHL:
    1. Muži celkem 3 bodů – 31.místo
    2. Ženy celkem 6 bodů – 16.místo
  5. Předal slovo zpět starostovi SDH

Starosta SDH Chrášťany dodatečně informoval o dohodě mezi dorostenkami SDH Střezimíř a SDH Chrášťany o vytvoření společného dívčího soutěžního týmu, se kterým se účastní soutěže Plamen, ve které se v letošní sezoně umístili na zajímavém 1. místě.

 Slova se ujala správkyně pokladny Hana Vilímková:

  1. Přednesla podrobný rozpis výdajů a příjmů pokladny SDH Chrášťany
  2. Informovala o zůstatku v pokladně ke konci roku 2012 a aktuálním zůstatku

 Renata Hradilová přednesla Revizní zprávu SDH Chrášťany za rok 2013:

  1. Revizní zprávu zpracovávaly Vendula Balcarová a Renata Hradilová
  2. Informace o tom, že fyzický stav pokladny odpovídá účetnictví
  3. Informace o provedené inventuře  – vše souhlasí
  4. Informace o právních normách upravující správu a činnosti SDH
  5. Byly předneseny Zásady hospodaření SDH a bylo o nich hlasováno – schváleno všemi přítomnými.

 Starosta SDH Chrášťany dále informoval o početním stavu SDH, kdy konstatoval, že současný stav je 44 členů. Potom zahájil diskusi.

 Otevřená diskuse:

Dotazy se týkající se rybářských aktivit SDH – SDH počká na vyjádření OÚ, ke koncepci obecních rybníků. Starosta OÚ Chrášťany informoval o možnosti získání dotace na sanaci povodní poškozeného rybníka, který by se měl v zimních měsících opravovat. V diskusi se dohodla společná schůze výboru SDH a OÚ po velikonocích, k dalšímu společnému postupu.

 Starosta OÚ poděkoval členům SDH za aktivity ku prospěchu celé obce a starosta SDH poděkoval OÚ za příspěvky, kterými podpořila SDH v průběhu roku 2013.

 Starosta SDH Chrášťany shrnul plánované akce na rok 2014:

  1. Účast na okrskové soutěži
  2. Sběr šrotu – duben, květen
  3. Brigády pro obec
  4. Společenské a kulturní akce

Plán akcí byl schválen jednomyslně.

 Závěrem starosta SDH připomněl členům uhradit členské příspěvky.

 Ukončení porady:       6.22.2013 v 21.00h

Celkem účastno:         23 osob                                             

 Zápis provedl:             Jiří Hradil, člen SDH Chrášťany

Příspěvek byl publikován v rubrice Zápisy SDH. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.