Zápis ze zastupitelstva obce č.3/2014

Obec Chrášťany

Veřejné zasedání zastupitelstva obce č. 3/2014

ze dne 01.04.2014

Účast: Ing Hruška Pavel, Hrušková Jana, Vilímek Jiří, Papírníková Petra, Miloslava Hašková, Marie Šimáková, Zdeněk Šubrt

Hosté: Hašek Miroslav, Bendíková Olga, Urbanec Petr

Jednání začalo v 19,00 hodin a bylo ukončeno ve   21,10 hod.

Program:

 1. Volba ověřovatelů
 2. Pronájem nebytových prostor – hospody a obchodu v Chrášťanech
 3. Oprava komunikace v Černíkovicích (k zastávce na Neveklov)
 4. OZ schvaluje rozpočtové opatření č. 01/2014 dle přílohy

_________________________________________________________________________

 1. Dle jednacího řádu byli navrženi ověřovateli zápisu Petra Papírníková a Jiří Vilímek
 2. Zastupitelé projednali pronájem nebytových prostor – místní hospody a obchodu v Chrášťanech. Nabídka pronájmu zveřejněna na úřední desce a webových stránkách od 20.02.2014 do 14.03.2014

Ve stanoveném termínu byly doručeny 3 žádosti o pronájem:

Bendíková Olga, Chrášťany 3,

Kadlec Jakub, Počernická 92, Praha 10

Kališ Erik, Brno

Jakub Kadlec od žádosti o pronájem odstoupil.

Po zhodnocení všech skutečností se zastupitelé shodli a vybrali pí. Olgu Bendíkovou z Chrášťan 3, která předložila živnostenské oprávění k provozování hostinské činnosti.

Pí  Bendíková byla obratem pozvána na jednání zastupitelstva, kde si zastupitelé ujasnili ústně podnikatelský záměr a další provozní záležitosti s provozem hospody a obchodu.

Paní Bendíkové bylo sděleno, si musí zajistit koncesní povolení na prodej alkoholu. Nájemní smlouva bude sepsána po rekonstrukci a úklidu těchto nebytových prostor, předpokládaný termín od 1.5.2014. Pronájem na dobu určitou 2 roky, do 30.4.2016 .

     Nájemné ve výši 1.000 Kč měsíčně + 1.000 Kč el. energie.

     Olga Bendíková požádala o půjčku ve výši 30.000 Kč, žádosti bylo vyhověno. Bude  

     sepsána smlouva o poskytnutí půjčky.

 1. Pan Miroslav Hašek, Černíkovice vyslovil požadavek na opravu komunikace k zastávce na Neveklov, která je dlouhodobě ve špatném stavu (samá díra). Tato cesta je užívána dětmi i staršími občany, kudy chodí na zastávku, kde staví autobus na Neveklov.

     Jiří Vilímek byl pověřen zjištěním skutečného stavu na místě samém a objednat opravu odborné firmy. OZ bere na vědomí.

 1. OZ projednalo rozpočtové opatření č. 01/2014 dle přílohy

 

 

USNESENÍ č. 3/2014

 1. Dle jednacího řádu byli zvoleni ověřovateli zápisu Petra Papírníková a Jiří Vilímek

                                                                     Hlasování: jednomyslně schváleno

 1. ZO schválilo Olgu Bendíkovou, Chrášťany 3 na pronájem hospody a obchodu.

     Paní Bendíková předložila živnostenské oprávnění k provozování hostinské činnosti.

     Nájemní smlouva bude sepsána po rekonstrukci a úklidu těchto nebytových prostor,       paní Bendíkové bylo sděleno, si musí zajistit koncesní povolení na prodej alkoholu.

     Předpokládaný termín od 1. 5.2014. Pronájem na dobu určitou 2 roky, do 30.4.2016.

     Nájemné 1.000 Kč + 1000 Kč úhrada el. energie měsíčně

                                                                   Hlasování: jednomyslně schváleno

   ZO schválilo poskytnutí bezúročné půjčky ve výši 30.000 Kč pro Olgu Bendíkovou, Chrášťany 3 v souvislosti s nájmem hospody a obchodu v Chrášťanech.

     Bude uzavřena Smlouva o úvěru.

                                                                   Hlasování: jednomyslně schváleno

 1. ZO schválilo opravu komunikace v Černíkovicích k zastávce na Neveklov.

     Bude jednáno s formou WOFOR Benešov o případné realizaci této stavby.

                                                                   Hlasování: jednomyslně schváleno

 1. OZ schvaluje rozpočtové opatření č. 01/2014 dle přílohy

                                                                           Hlasování: jednomyslně schváleno

Zapsala: Šimáková

Ověřil: Papírníková, Vilímek                       vyvěšeno na úřední i elektronické desce:  01.04.2014                                                                Sejmuto: 18.04.2014    

 

Příspěvek byl publikován v rubrice Zápisy OZ. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.