Zápis ze zastupitelstva obce č.5/2014

Obec Chrášťany

Veřejné zasedání zastupitelstva obce č. 5/2014

ze dne 17.06.2014

Účast: Ing.Hruška Pavel, Vilímek Jiří, Papírníková Petra, Miloslava Hašková, Zdeněk Šubrt

Omluvena: Marie Šimáková, Jana Hrušková

Jednání začalo v 19,00 hodin a bylo ukončeno ve   20,00 hod.

Program:

 1. Volba ověřovatelů
 2. Propachtování zem. pozemků (M. Hašek, Černíkovice 2)
 3. Schválení počtu zastupitelů do podzimních komunálních voleb
 4. EKO-KOM, a.s. – Smlouva o zajištění zpětného odběru a využití odpadů
 5. Rozpočtové opatření č. 2/2014
 6. Posázaví, místní akční skupina, Jemniště 1, Postupice – zařazení do správního území obce

_________________________________________________________________________

 1. Dle jednacího řádu byli navrženi ověřovateli zápisu Jiří Vilímek a Zdeněk Šubrt
 2. ZO projednalo pacht zemědělských pozemků PK parc.č. 2009/1 o výměře 43782 m2, 2015/1 o výměře 2705 m2, 1961 o výměře 2877 m2 (celkem 4,9364 ha) v k.ú. Chrášťany u Benešova p. Miroslavu Haškovi, (nar. 1979), Černíkovice 2.

     Z důvodu probíhající digitalizace je navržena doba pachtu od 01.07.2014 do 30.09.2015 s možností dalšího pachtu.                  

     Pachtovné ve výši bylo s panem Haškem dohodnuto na 1.000 Kč/ha/rok, s tím, že při prodloužení pachtu zvýšeno na cenu obvyklou)

Na úřední desce bylo zveřejněno od 01.06.2014 do 17.06.2014, bez dalších zájemců a připomínek.                                                                

 1. Do komunálních voleb v říjnu 2014 do Zastupitelstva obce Chrášťany bylo navrženo                   7 zastupitelů .
 2. ZO projednalo uzavření předložené Smlouvy o zajištění zpětného odběru a využití odpadů  se společností EKO-KOM, a.s., Na Pankráci 1685/17, Praha 4, IČ 251 34 701.

EKO-KOM zasílá obci Chrášťany cca 30.000 Kč ročně – odměna za zajišťování míst a obsluhy zpětného odběru.  

 1. ZO projednalo rozpočtové opatření dle přílohy č. 2/2014
 2. Místní akční skupina Posázaví, Jemniště 1, 257 01 Postupice nabídla obci Chrášťany zařazení správního území obce do území působnosti MAS. ZO projednalo tuto nabídku a vzhledem k tomu, že zařazením obce do MAS nevyplývají pro obec Chrášťany finanční závazky, tuto nabídku schválí.

 

 

USNESENÍ č. 5/2014

 1. Dle jednacího řádu byli zvoleni ověřovateli zápisu Jiří Vilímek a Zdeněk Šubrt

                                                                     Hlasování: jednomyslně schváleno

 1. ZO schválilo pacht zemědělských pozemků PK parc.č. 2009/1 o výměře 43782 m2, 2015/1 o výměře 2705 m2, 1961o výměře 2877 m2 (celkem 4,9364 ha) v k.ú. Chrášťany u Benešova p.Miroslavu Haškovi, (nar. 1979), Černíkovice 2.

     Doba pachtu: od 01.07.2014 do 30.09.2015 (z důvodu probíhající digitalizace)

     Pachtovné : 1000 Kč/ha/rok, tj. celkem 4.936 Kč ročně

Hlasování: jednomyslně schváleno

 1. ZO schválilo do komunálních voleb v říjnu 2014 do Zastupitelstva obce Chrášťany  

   7 zastupitelů.

Hlasování: jednomyslně schváleno

 1. ZO schválilo uzavření předložené Smlouvy o zajištění zpětného odběru a využití odpadů   se společností EKO-KOM, a.s., Na Pankráci 1685/17, Praha 4, IČ 251 34 701.

Hlasování: jednomyslně schváleno

 1. ZO schválilo rozpočtové opatření č.2/2014 dle přílohy

Hlasování: jednomyslně schváleno

 1. ZO schválilo zařazení správního území obce Chrášťany do působnosti Místní akční skupiny Posázaví, Jemniště 1, 257 01 Postupice, IČO 271 29 772.  

   Hlasování: jednomyslně schváleno

 

 

Zapsala: Petra Papírníková

Ověřil: Šubrt, Vilímek            

Vyvěšeno: 17.06.2014                                          vyvěšeno na úřední i elektronické desce:

Sejmuto: 03.07.2014

 

 

Příspěvek byl publikován v rubrice Články. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.