Zápis ze zastupitelstva obce č.8/2014

Veřejné zasedání zastupitelstva obce č. 8/2014

ze dne 02.12.2014

Účast: Ing. Hruška Pavel, Vilímek Jiří, Lenka Zídková, Vratislav Balcar, Jana Hrušková, Papírníková Petra

Omluven: Zdeněk Šubrt

Jednání začalo v 19,15 hodin a bylo ukončeno ve   20,45 hod.

Program:

 1. Volba ověřovatelů
 2. Plán schůzí ZO rok 2015
 3. Návrh rozpočtu na rok 2015
 4. Návrh na instalaci radaru měření rychlosti
 5. Územní plán Chrášťany
 6. Nákup nového PC
 7. Záměr na uzavření pachtovní smlouvy na zemědělských pozemků (Balcar V.)
 8. Zápis z valné hromady DSO BENEBUS

_________________________________________________________________________

 

 1. Dle jednacího řádu byli navrženi ověřovateli zápisu Lenka Zítková a Vratislav Balcar  
 2. Plán schůzí ZO na rok 2015

   10.02., 14.04, 16.06, 08.09, 10.11, 08.12.           

 1. Návrh rozpočtu na rok 2015 byl projednán.

Navržený je rozpočet schodkový, předpokládané příjmy ve výši 3.346.400  Kč, předpokládané výdaje ve výši   4.657.300 Kč, schodek ve výši  1.310.900 Kč bude financován  z rezervy  na běžném účtu

Rozpocet_2015

 1. Starosta předložil návrh na instalaci měřícího radaru na okraji obce Chrášťany (směr od Václavic). Všichni zúčastnění souhlasí s podáním žádosti na MěÚ Benešov, silniční a dopravní odd. o možnost umístění tohoto zařízení v obci Chrášťany.
 2. Starosta informoval o schůzce dne 20.11.2014 na MěÚ Benešov, s  Ing. arch. Jirovským přítomen byl též Miroslav Babický, pracovník ÚP Benešov.    
 3. ZO projednal nákup nového PC do kanceláře úřadu za cenu 23.997 Kč vč. DPH
 4. Obec Chrášťany má uzavřenou nájemní smlouvu ze dne 1.12.2013 s Vratislavem Balcarem na pronájem zemědělských pozemků ve zjednodušené evidenci PK č. 393, 394, 398, 430, 509 díl 2, 775/10, 786/1 a 883 (celková výměra 6, 1295 ha) v k.ú. Chrášťany ve vlastnictví obce. Dle nového OZ je nutno změnit tuto smlouvu na smlouvu pachtovní. Dalším důvodem je změna parcelních čísel a výměry ( některé pozemky v původní smlouvě nelze zemědělsky využívat). Zastupitelstvo schválí záměr změny z nájmu na pacht zemědělských pozemků a zveřejní tento záměr na úřední desce od 3.12.2014 do 19.12.2014.
 5. Byl projednán zápis z valné hromady DSO BENEBUS

 

 

 

USNESENÍ č. 8/2014

 1. Dle jednacího řádu byli zvoleni ověřovateli zápisu Lenka Zídková a Vratislav Balcar

                                                                     Hlasování: jednomyslně schváleno

 1. Zastupitelstvo odsouhlasilo plán schůzí ZO na rok 2015 v těchto termínech :

   10.02., 14.04, 16.06, 08.09, 10.11, 08.12.           

Hlasování: jednomyslně schváleno

 1. Zastupitelstvo obce projednalo návrh rozpočtu pro rok 2015 ( viz příloha), který bude zveřejněn na úřední desce dne 2.12.2014 do 19.12.2014.  

Hlasování: jednomyslně schváleno

 1. ZO schválilo návrh starosty na instalaci radaru na měření rychlosti na okraji obce Chrášťany (směr od Václavic).

Hlasování: jednomyslně schváleno

 1. ZO odsouhlasilo nákup PC do kanceláře úřadu za cenu 23.997 Kč vč. DPH.

                                                                        Hlasování: jednomyslně schváleno

 1. Zastupitelstvo obce schvaluje záměr změny z nájemní smlouvy na uzavření pachtovní smlouvy zemědělských pozemků v k.ú. Chrášťany u Benešova. Bude zveřejněno na úřední desce od 3.12.2014 do 19.12.2014.

                                                                         Hlasování: jednomyslně schváleno

Zapsala: Petra Papírníková

Ověřil:   Lenka Zídková, Vratislav Balcar      

 

Vyvěšeno: 02.12.2014                                          vyvěšeno na úřední i elektronické desce:

Sejmuto: 19.12.2014

 

Příspěvek byl publikován v rubrice Zápisy OZ. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.