Zápis ze zastupitelstva obce č.9/2014

Obec Chrášťany

Veřejné zasedání zastupitelstva obce č. 9/2014

ze dne 30.12.2014

Účast: Ing. Hruška Pavel, Hrušková Jana, Vilímek Jiří , Lenka Zídková,

           Petra Papírníková, Vratislav Balcar

Omluven : Zdeněk Šubrt

Jednání začalo v 19,00 hodin a bylo ukončeno ve 19,50 hod.

Program:

 1. Volba ověřovatelů
 2. Návrh na uzavření pachtovní smlouvy (V. Balcar)
 3. Návrh na výpůjčku vodní plochy – Ladislav Svoboda
 4. Rozpočtové opatření č. 5/2014
 5. Schválení rozpočtu na r. 2015

_________________________________________________________________________

 1. Dle jednacího řádu byli navrženi ověřovateli zápisu Jana Hrušková, Lenka Zídková
 2. ZO schvaluje uzavření Pachtovní smlouvy s Vratislavem Balcarem, Chrášťany 45 na pacht zemědělských pozemků ve zjednodušené evidenci PK č. 509 díl 2, 775/10, 786/1 a 883 (celková výměra 4, 11 ha) v k.ú. Chrášťany u Benešova ve vlastnictví obce.

     Pachtovné : 2.700 Kč/ha/rok, celkem 11.097 Kč

     Doba pachtu : od 01.01.2015 do 30.09.2018

     Zveřejněno na úřední desce od 03.12.2014 do 19.12.2014

 1. Návrh na výpůjčku pozemku parc. č. 74 o výměře 3418 m2, vodní plocha v k.ú. Chrášťany u Benešova od Ladislava Svobody, Chrášťany č.p.5. od Ladislava Svobody, Chrášťany 5, na dobu určitou od 01.01.2015 do 31.12.2019 za účelem využití pro zájmovou činnost rybaření pro děti a mládež                                
 2. OZ projednalo rozpočtové opatření č. 5/2014 dle přílohy
 3. OZ projednalo rozpočet na rok 2015 dle předloženého návrhu

 

 

 

 

USNESENÍ č. 9/2015

 1. Dle jednacího řádu byli zvoleni ověřovateli zápisu Jana Hrušková, Lenka Zídková

                                                                     Hlasování: jednomyslně schváleno

 1. OZ schvaluje uzavření Pachtovní smlouvy s Vratislavem Balcarem, Chrášťany 45 na pacht zemědělských pozemků ve zjednodušené evidenci PK č. 509 díl 2, 775/10, 786/1 a 883 (celková výměra 4, 11 ha) v k.ú. Chrášťany u Benešova ve vlastnictví obce.

     Pachtovné : 2.700 Kč/ha/rok, celkem 11.097 Kč

     Doba pachtu : od 01.01.2015 do 30.09.2018

                                                                   Hlasování: jednomyslně schváleno

 1. ZO schvaluje výpůjčku pozemku parc. č. 74 o výměře 3418 m2, vodní plocha v k.ú.     Chrášťany u Benešova od Ladislava Svobody, Chrášťany 5 za účelem využití pro zájmovou činnost rybaření pro děti a mládež na dobu určitou od 01.01.2015 do 31.12.2019 a uzavření smlouvy o výpůjčce.                            

Hlasování: jednomyslně schváleno

 1. OZ schválilo rozpočtové opatření č. 5/2014 dle přílohy

                                                                  Hlasování: jednomyslně schváleno

 1. OZ schválilo rozpočet na rok 2015 dle předloženého návrhu

                                                                   Hlasování: jednomyslně schváleno

Zapsala: P. Papírníková

Ověřila: J.Hrušková, L. Zídková

Vyvěšeno: 30.12.2014                                    vyvěšeno na úřední i elektronické desce:

Sejmuto: 15.01.2015

 

 

Příspěvek byl publikován v rubrice Články. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.