Zápis ze ZO ze dne 21.02. 2017

Obec Chrášťany

Zasedání zastupitelstva obce č. 1/2017

ze dne 21.2.2017

Účast: Ing. Hruška Pavel, Hrušková Jana, Vilímek Jiří, Zídková Lenka,

Petra Papírníková, Vratislav Balcar, Zdeněk Šubrt

Jednání začalo v 19,00 hodin a bylo ukončeno ve  21,00 hod.

Program:

 1. Navržení ověřovatelů zápisu
 2. Žádost o příspěvek na ČOV (p. Hulmáková, Černíkovice)
 3. Žádost o stanovisko ke stavbě rodinného domu (J. Vilímek, ml., Chrášťany)
 4. Přeložení veřejné osvětlení
 5. Územní plán – informace
 6. Rybník Bejkovec
 7. Revize katastru Chrášťany

 

_________________________________________________________________________

 1. Dle jednacího řádu byli navrženi ověřovateli zápisu: Vilímek Jiří, Zdeněk Šubrt
 1. ZO projednalo žádost o příspěvek na ČOV p. Hulmákové.
 1. ZO projednalo žádost o stanovisko ke stavbě  rodinného domu na pozemku č. 400/2 v k.ú. Chrášťany u Benešova
 1. ZO projednalo přeložení části venkovního vedení veřejného osvětlení do země.
 1. Starosta obce podal ZO informace o průběhu zpracovávání ÚP.
 1. Starosta obce informoval ZO o stavu projektové dokumentace na plánovaný rybník Bejkovec. Dne 14.2.2017 bylo veřejným ústním jednáním zahájeno územní řízení stavby „ Revitalizace Tloskovského potoka, vodní nádrž Bejkovec“.
 1. ZO projednalo možnost odkupu různých druhů pozemků ve svém katastrálním území ve prospěch obce.

 

USNESENÍ č. 1/2017

 

 1.  Dle jednacího řádu byli zvoleni ověřovateli zápisu:  Vilímek Jiří, Zdeněk Šubrt

Hlasování: jednomyslně schváleno

 1. ZO schválilo příspěvek na ČOV pro p. Hulmákovou v obce Černíkovice 4 ve výši 20.000,-Kč.

Hlasování: jednomyslně schváleno

 1. ZO souhlasí se stavbou rodinného domu na parcele č. 400/2 v k.ú. Chrášťany u Benešova.

Hlasování: jednomyslně schváleno

 1. ZO schválilo uložení části vedení veřejného osvětlení do země. Realizace bude provedena v rámci přeložky venkovního vedení NN.

Hlasování: jednomyslně schváleno

 1. ZO pověřuje starostu obce k jednání s vlastníky za účelem odkupu pozemků  ve prospěch obce.

Hlasování: jednomyslně schváleno

 

Zapsala:  Papírníková Petra

Ověřila:  Vilímek Jiří, Zdeněk Šubrt

 

Vyvěšeno:  21.2.2017                                      vyvěšeno na úřední i elektronické desce:

Sejmuto:    10.3.2017

 

 

Příspěvek byl publikován v rubrice Úřední deska, Zápisy OZ. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.