Zápis ZO č.4/2013

 Obec Chrášťany 

Veřejné zasedání zastupitelstva obce č. 4/2013 

ze dne 26.6.2013 

Účast:  Ing. Hruška Pavel, Hrušková Jana,  Šimáková Marie,  Miloslava  Hašková, Petra Papírníková, Jiří Vilímek, Zdeněk Šubrt

Jednání začalo v 19,30 hodin a bylo ukončeno v 21,15 hod.

Program:

1)      Volba ověřovatelů

2)      Schválení závěrečného účtu obce za rok 2012

3)      Povodně 2013, informace o postupu oprav

4)      Darovací smlouva Svazek obcí Týnecko (informační tabule)

5)      Středočeský kraj – obdržení peněžního daru na povodňové škody

 

  1. Dle jednacího řádu byli ověřovateli zápisu zvolení pí. Papírníková a pí. Hrušková
  2. OZ projednalo závěrečný účet obce za rok 2012 s výhradou

        3.Starosta informoval o postupu oprav a úklidu po povodních,                           zabezpečení poškozených míst na hrázi u mlýna, kontrola stavidel               v Chrášťanech, v Benicích u „vodopádu“, kde byla povodněmi                        stržena cesta a vznikl nebezpečný kráter, nutno zabezpečit před                    úrazem.                      

         4. OZ souhlasí s podpisem Darovací smlouvy na Informační tabuli (u               zastávky v Chrášťanech na návsi) od Týnecko- svazek obcí, se                       sídlem K Náklí 404, Týnec nad Sázavou, IČ 705 68 111.                                   Zůstatková hodnota 10.588,36 Kč.

         5.Středočeský kraj, Zborovská 81/11, Praha 5, IČ 708 91 095 zaslal                obci Chrášťany darovací smlouvu na peněžitý dar ve výši                             160.000 Kč na odstranění škod způsobených letošní povodní.

 

Usnesení č. 4/2013

1)      Dle jednacího řádu byli ověřovateli zápisu zvolení pí. Papírníková a pí. Hrušková

                                                                        Hlasování: jednomyslně schváleno

2)   OZ schvaluje závěrečný účet obce za rok 2012 s výhradou                                    

                                                                       Hlasování: jednomyslně schváleno

4)    OZ souhlasí s podpisem Darovací smlouvy na Informační tabuli (u zastávky v Chrášťanech na návsi) od Týnecko-svazek obcí, se sídlem K Náklí 404, Týnec nad Sázavou, IČ 705 68 111. Zůstatková hodnota 10.588,36 Kč.

                                                                    Hlasování: jednomyslně schváleno

5)OZ schválilo přijetí peněžitého daru ve výši 160 tis. Kč od Středočeského kraje, Zborovská 81/11, Praha 5, IČ 708 91 095 zaslal obci Chrášťany a uzavření darovací smlouvy. Tato částka bude použita výhradně na odstranění škod způsobených letošní povodní.

                                                                    Hlasování: jednomyslně schváleno

 

Zapsala: Šimáková

Ověřil: Hrušková, Papírníková               vyvěšeno na úřední i elektronické desce: 28.6.2013

                                                                                                  Sejmuto:  15.7.2013

Příspěvek byl publikován v rubrice Zápisy OZ. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.