Zveřejnění dokumentace vlivů záměru na životní prostředí – dobývací prostor Mlékovice

Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65, Praha 10, IČ 00164801

Možnost vyjádření k dokumentaci vlivů  záměru :

„Stanovení dobývacího prostoru Mlékovice a následné povolení těžby stavebního kamene“

Zveřejnění dokumentace vlivů záměru na životní prostředí, jejíž zpracování zajistil oznamovatel (GET s.r.o.) v souladu s § 6 odst. 5 zákona.

Do dokumentace lze nahlédnout na Obecním úřadě v Chrášťanech od  25.10.2016  do 25.11.2016 v úředních hodinách 18.00 až 20.00 hod. nebo na požádání po domluvě  se starostou obce.

Do textové části dokumentace lze také nahlédnout v Informačním systému EIA na internetových stránkách CENIA (http://www.cenia.cz/EIA) a na stránkách Ministerstva životního porostředí, (http://www.env.cz/EIA),  kód záměru OV 1188.

Ing. Pavel Hruška, starosta

 

vyvěšeno dne 25.10.2016

sejmuto 25.11.2016

 

 

Příspěvek byl publikován v rubrice Úřední deska. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.